Standerhejsning

Standerhejsningen foregår i Væggerløse klubhus torsdag den 3. maj kl. 18:00 efterfulgt af generalforsamling.

 

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes torsdag den 3. maj kl. 18:30 i Væggerløse Klubhus.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse (kontingent for kommende sæson).
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisorer.
  6. Eventuelt.

Betyrelsen håber at se rigtig mange deltagere til generalforsamlingen.