Standerhejsning

Standerhejsningen foregår i Væggerløse torsdag den 27. april kl. 18:00 efterfulgt af generalforsamling.

 

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes torsdag den 27. april kl. 18:30 i Væggerløse Klubhus.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse (kontingent for kommende sæson).
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisorer.
  6. Eventuelt.