OBS NY DATO – SE MERE HER >>

Indkaldelse til 2021 generalforsamling i Idestrup-Væggerløse Tennisklub.

Generalforsamling afholdes Lørdag den 17. april, 2021 kl. 10:00 i IVT klubhuset i Væggerløse.

Standerhejsning vil foregå kl. 10:00 med efterfølgende generalforsamling.

§10
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel eller ved opslag i pressen.

§11
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse (kontingent for kommende sæson).
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisorer.
  • Lillian Harris – Ønsker genvalg
  • Tina Harris – Ønsker ikke genvalg
  • Allan Harris – Ønsker ikke genvalg
  • Peter Aspe – Ønsker genvalg
 6. Eventuelt.

Forslag til lovændringer skal anføres i dagsordenen. Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, når som helst bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Indkaldelse til generalforsamling er med forbehold for Covid-19 restriktioner.