Indkaldelse til 2020 generalforsamling i Idestrup-Væggerløse Tennisklub.

Generalforsamling afholdes Onsdag den 29. juli, 2020 kl. 19.00 i IVT klubhuset i Væggerløse.

§10
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel eller ved opslag i pressen.

§11
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse (kontingent for kommende sæson).
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisorer.
  • Thomas Zacchi – Ønsker genvalg
  • Britt Hemmingsen – Ønsker genvalg
  • Anne Grethe – Ønsker genvalg
  • Allan Harris – Ønsker genvalg
  • Peter Aspe – Ønsker genvalg
 6. Eventuelt.

Forslag til lovændringer skal anføres i dagsordenen. Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, når som helst bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.