Du har mulighed for at fortsætte dit tennisspil i vinterhalvåret ved at booke en fast ugentlig spilletid.
Den indendørs sæson går normalt fra medio september til ultimo april, typisk 32 uger.

Du kan hente blanketten her. Herefter fordeles timerne efter de indkomne ønsker.

For yderligere oplysninger, kontakt Ole R. Johansen, mail olerj@live.dk.